bus auto fiets
Menu

Inschrijf- en verkoopvoorwaarden

Inschrijf- en verkoopvoorwaarden

 1. Door het invullen en versturen van het online inschrijfformulier in je accountomgeving verklaar je bekend te zijn met de inschrijf- en verkoopvoorwaarden en deze te aanvaarden.
 2. Het aanvinken van de akkoordverklaring onder het inschrijfformulier wordt gezien als de ondertekening van dit formulier.
 3. Iedere gegadigde is gerechtigd één formulier in te vullen en in te leveren.
 4. Partners kunnen samen maar één keer inschrijven. De gekozen tenaamstelling op dit formulier wordt bij aankoop ook de tenaamstelling op de koop- en aannemingsovereenkomst. Als je met je partner koopt, kun je dus maar één keer inschrijven. Inschrijvingen zijn niet overdraagbaar. Kandidaten die dubbel inschrijven, kunnen uitgesloten worden van toewijzing, optieverstrekking dan wel aankoop van een woning. 
 5. Lees eerst de informatie goed door alvorens je het inschrijfformulier verstuurt.
 6. Deze inschrijving is geheel vrijblijvend, er kunnen géén rechten aan worden ontleend.

Inschrijftermijn

 1. Wanneer een formulier door Van de Klok is ontvangen en de uiterste datum van de inschrijftermijn is verstreken, is het niet meer mogelijk hierin wijzigingen aan te brengen. 
 2. Je ontvangt altijd een mailbevestiging na het verzenden van het formulier 
 3. De inschrijftermijn is al afgelopen, maar je kunt je nog steeds inschrijven voor de reservelijst. 

Invullen formulier

 1. Als je serieus belangstelling hebt in één of meerdere woningen, verzoeken wij je dit kenbaar te maken door het invullen en insturen van het online inschrijfformulier.
 2. Het is niet mogelijk om handmatig in te schrijven tijdens de periode van online inschrijven; alleen formulieren via de website verstuurd worden in behandeling genomen. De makelaar kan desgewenst helpen om het formulier samen met je in te vullen. 
 3. Het kan zijn dat er woningen toegewezen worden op basis van de voorinschrijving. 
 4. De gekozen tenaamstelling op dit inschrijfformulier wordt bij aankoop ook de tenaamstelling op de koop- en aannemingsovereenkomst respectievelijk op de akte van levering.
 5. Inschrijvingen zijn niet overdraagbaar. 
 6. De bouwnummers dienen op volgorde van voorkeur ingevuld te worden.
 7. Onvolledig ingevulde formulieren kunnen ook uitgesloten worden van toewijzing.

Proces toewijzing

Van de Klok zal op basis van de voorkeuren aangegeven in de inschrijfformulieren woningen toewijzen. Dit wordt vastgelegd op een lijst. Vanwege de privacywetgeving is deze lijst niet openbaar.

De kandidaten die in eerste instantie geen woning toegewezen hebben gekregen, worden op een reservelijst geplaatst.

Als er gedurende het optie-/verkooptraject weer woningen beschikbaar komen, worden deze woningen toegewezen aan de kandidaten van de reservelijst.

Uitslag inschrijving 

Je ontvangt uiterlijk donderdag 4 mei bericht over de toewijzing.

Financieel advies

Wij rekenen erop dat je voordat jij je inschrijft al voldoende informatie inwint op het gebied van financiële mogelijkheden.

Vragen of hypotheekgesprek?

Heb je vragen of wens je een afspraak met een hypotheekadviseur, neem dan contact op met de makelaar.

Privacy voorwaarden & wat doen we met jouw gegevens

 1. Jouw gegevens worden opgeslagen in een CRM-systeem voor de hierboven beschreven doelen.
 2. Van de Klok vindt het belangrijk om te voldoen aan de bescherming van jouw gegevens. Daarom hebben we een uitgebreid document met alle privacy voorwaarden.
 3. Door het versturen van het formulier geef je aan akkoord te gaan met onze privacy voorwaarden. Die kun je hier bekijken.