bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Maasdriel: een duurzame gemeente

9 mei 2018

Maasdriel en duurzaamheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Gemeente Maasdriel wil duurzaam ontwikkelen, bouwen en de toepassing van zonne-energie stimuleren. Om deze plannen te realiseren heeft Maasdriel een duurzaamheidsprogramma opgesteld.

Duurzaam Maasdriel
Tijdens de klimaatconferentie van Parijs is overeengekomen om strengere normen voor uitstoot van broeikasgassen in te voeren. Gemeente Maasdriel wil aan het verdrag, dat vanaf  2020 ingaat, een positieve bijdrage leveren. Duurzaamheid gaat daarom de komende jaren een steeds belangrijkere rol spelen binnen de gemeente. 


Duurzaamheidsprogramma
Duurzaamheid is een breed begrip. Om een duidelijk beeld te schetsen van duurzaamheid binnen de gemeente, is het ‘Duurzaamheidsprogramma  2017-2010’ opgesteld. Hierin  zijn de plannen om te verduurzamen omschreven en toegelicht. Hierbij ligt de focus op energiebesparing, duurzaam energiegebruik en de opwekking van duurzame energie.


Wat betekent dit precies?
Hoe pakt de gemeente Maasdriel dit aan? Om te beginnen plaatst de gemeente zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen en stimuleert zij actief de energiecollectieven van inwoners. Daarnaast worden er, kleinschalig, windmolens en zonneweides ingericht om  elektriciteit te produceren. Maar ook bouwprojecten worden op een nieuwe en duurzame manier gerealiseerd. Woningstichting Maasdriel heeft er onder andere voor gezorgd dat verschillende woningen van Het Voorste Veld energiezuinig worden gebouwd. Ook komen er  aanpassingen binnen de infrastructuur om goed te kunnen aansluiten op het nieuwe elektrische rijden.


Betere samenleving voor toekomstige generaties
Dit is slechts een kleine greep uit de geplande activiteiten van de gemeente om de gemeenschap duurzamer te maken en zo een betere samenleving voor toekomstige generaties na te laten. Maasdriel neemt verantwoordelijkheid en kijkt met een frisse blik naar de toekomst.

Meer weten over het duurzaamheidsprogramma 2017-2020? Klik hier