bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Geschiedenis Velddriel

19 juli 2018

Velddriel heeft een rijke historie. De eerste vermelding van het dorp stamt al uit de negende eeuw. Maar hoe is de naam ‘Velddriel’ tot stand gekomen?

Gemeente Maasdriel
Gemeente ‘Driel’ was een gemeente die van 1810 tot 1958 bestond uit drie woonkernen: Kerkdriel, Velddriel en Hoenzadriel. In 1944 werd de naam ‘Driel’ veranderd in Maasdriel om misverstanden met de plaats Driel in Overbetuwe te voorkomen. Later werd gemeente Maasdriel uitgebreid met het dorp Alem en de gemeenten Heerewaarden, Rossum, Hedel en Amerzoden.

Velddriel en Kerkdriel
Historici vermoeden dat Velddriel vroeger het wereldlijk centrum was. Kerkdriel zou daarentegen het kerkelijk centrum van de gemeente zijn geweest. Zo had Kerkdriel vanaf het midden van de elfde eeuw een parochiekerk die gebouwd was voor inwoners van beide dorpen.

Vernoemingen
In het begin van de negende eeuw wordt Velddriel voor het eerst in twee oorkondes als ‘Driela’ vernoemd. Beide documenten bevatten informatie over schenkingen die destijds gedaan zijn aan abdij van Lorsch. In de eerste document staan schenkingen die door de Franken zijn gemaakt. In de tweede oorkonde, dat afstamt uit het jaar 815, worden schenkingen van de heer Alfger genoemd. De twee documenten betreffen verschillende rechten, maar gaan hoogstwaarschijnlijk over dezelfde bezittingen.

De volgende vermelding is terug te vinden in een oorkonde die afstamt uit de dertiende eeuw. Hierin heeft de naam zich al ontwikkeld naar ‘Veltdrile’.

Naamsverklaring
Er worden verschillende verklaringen gegeven voor de naam Velddriel. De naam ‘Driel’ bevat het woord ‘drie’. Dit zou verwijzen naar de drie woonkernen Kerkdriel, Velddriel en Hoenzadriel.

Een andere uitleg is dat Driel zou verwijzen naar een ‘driesprong’. Hiermee zou de aftakking van de Maas in het dorp Velddriel bedoeld worden.

Meer informatie over de geschiedenis van dorpen en gemeenten is te vinden op de website van Regionaal Archief Rivierenland.