bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Afschaffing bouwvrijstelling stikstof: naar verwachting geen gevolgen

17 november 2022

Wellicht heb je onlangs in media gehoord over de stikstofwetgeving en de onlangs afgeschafte vrijstelling voor de bouw. In dit bericht gaan we hierop in en lees je over de gevolgen voor Het Voorste Veld III.

Dit is er besloten
De Raad van State heeft besloten dat de vrijstelling voor de bouw met betrekking tot de stikstofwetgeving niet langer geldt. De bouwvrijstelling was bedoeld om belangrijke maatschappelijke opgaven – zoals warmtenetten en woningbouw – mogelijk te maken. Het afschaffen van de vrijstelling betekent dat bij alle nieuwe of nog niet onherroepelijke bouwinitiatieven de uitstoot van stikstof moet worden berekend die tijdens de bouw ontstaat.

Extra berekening Het Voorste Veld III
De vergunningsaanvraag voor Het Voorste Veld III is reeds ingediend. Wel moet door de uitspraak van de Raad van State met een berekening worden aangetoond dat het project geen toename van de stikstofneerslag veroorzaakt op Natura 2000 gebieden. Deze berekening wordt op korte termijn uitgevoerd en wij hebben vertrouwen in een positieve uitkomst. Via deze website en de nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen en planning van dit project.